, , ,
, , , , : ...
, , , , : ...
 • 2017-04-05
  [] …
 • , ""?
  2017-04-05
  VR, / AR …
 • 2017-04-05
  21 , , …
 • ,
  2017-04-05
  WDR …
, , , , : ...
, , , , : ...

       

: , , , , , , ,

  .        昆山家田智能安防有限公司服务范围涉及大部分弱电系统

主要包括:监控系统、报警系统、门禁及考勤一卡通系统、综合布线系统、家庭安防系统、停车场系统、公共广播及背景音乐系统、

楼宇对讲系统、楼宇自控系统等。


, , , , : ...

: Zhu
: 18914988666
: 0512-57476777
: 814988666@qq.com
: Qiandeng Shaoqing 3-45 ( )

Copyright (c) 2017 Ieda () All Rights Reserved